Utgraving og opparbeidelse av gårdsplass

Utgraving og opparbeidelse av gårdsplass. Utgraving, setting av stein, oppfylling og opparbeidelse av skråninger og gårdsplass