Småjobber

Småjobber som stabling av mur, oppfylling, opparbeidelse av gressplen, opparbeidelse av gårdsplass