Separering av private stikkledninger

Vi utfører separering av overvann og spillvann. Dette gjør vi fordi overvannet (dreneringsvann) ikke skal gå sammen med spillvannet til renseanleggene. Vi utfører alt fra separering, vannlekkasje, reparasjon. Vi har sertifiserte ADK rørleggere som utfører disse arbeidene.

Hentet fra Sarpsborg Kommune sine hjemmesider

Separering av private stikkledninger for avløp

02.01.2020

Å separere avløp betyr at vi bytter ut vannledninger hvor både regnvann og smeltevann fra drenering og avløp/kloakk går i samme ledning, til to atskilte ledninger.

Hva betyr det å separere avløpsledninger?

Hensikten er å sørge for at regnvann ikke skal i samme ledning som kloakken. Det er ingen vits i å sende rent regnvann og smeltevann til renseanlegget.

Dette betyr også at når kommunen bytter ut våre ledninger til separatsystem, må du som huseier i samme område gjøre det samme med din privat stikkledning. Den private ledningen er mellom huset og kommunens ledning i veie). Samtidig skal du koble fra taknedløpet og lede regnvannet ut på bakken.

Du vil få et brev fra kommunen med en frist for å gjennomføre arbeidet. Vanligvis er fristen seks måneder.

Fordeler med å separere
  • Det reduserer faren for at du skal få kloakk opp fra sluk i kjelleren (tilbakeslag).
  • Etter å ha separert ledningene, kan regn- og smeltevannet slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø i stedet for å pumpes til renseanlegget. Dette er miljøvennlig.
  • Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig rent vann til renseanlegget.

Har du fått brev fra kommunen om «separering av private stikkledninger»? Ta kontakt med oss i Kent Johannessen AS. Vi hjelper deg med pålegget du har fått. 

Kent Johannessen AS logo

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle