Gravearbeid - KENT JOHANNESSEN AS

Vi kan hjelpe deg med: 

 • Vann og avløp: Ledningsnettet frem til tilkobling på kommunalt nett.
 • Næringstomter: opparbeidelse grunnarbeider.
 • Boligtomter: opparbeidelse grunnarbeider.
 • Garasjetomt: grunnarbeide og støping av betongplate.
 • Veier og plasser: avsjakting oppfylling med nytt bærelag.
 • Opparbeidelse av grøntareal, levering av jord og plen.
 • Gårdsplasser, asfalt og steinsetting
 • Grøftearbeider: for vann og avløp, kabler og drenering.
 • Rørlegging: reparasjon av rør, rehabelitering, separering av vann og kloakk, nyanlegg utvendig .
 • Drenering: utskifting av gammle rør grunnmurplast, masseutskiftning.
 • Støttemurer: stabling av steinblokker, naturstein, kantstein. Betongmurer kan også formidles .
 • Sprengning: tomter, grøfter, veier og plasser
 • Transport: henter fyllmasser, stubber, røtter og kvist.
 • Levering av pukk, grus, jord, naturstein, bark og fyllmasse

Vi har maskinpark for små og mellomstore oppdrag. Kent Gravern hjelper deg med gravearbeid i hele Østre Viken (gamle Østfold fylke) som Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Mysen, Askim, Halden, Ski, Indre Østfold. Kontakt oss for en gratis befaring og uforpliktende tilbud

Erfaring fra prosjekter som:

Rv 109 ny firefelts innfartsåre Rolvsøy -Fredrikstad

Tillbygg Butikk Grålum, Ørebekk

Ridehus, ridebaner, drens, kummer, sluk og kabelgrøfter Kalnes vgs.

Drenering rundt grunnmurer kjellere, ferdig nivelert fundament for drensrør.