Gravearbeid - KENT JOHANNESSEN AS

Vi kan hjelpe deg med: 

 • Vann og avløp: Ledningsnettet frem til tilkobling på kommunalt nett.
 • Næringstomter: opparbeidelse grunnarbeider.
 • Boligtomter: opparbeidelse grunnarbeider.
 • Garasjetomt: grunnarbeide og støping av betongplate.
 • Veier og plasser: avsjakting oppfylling med nytt bærelag.
 • Opparbeidelse av grøntareal, levering av jord og plen.
 • Gårdsplasser, asfalt og steinsetting
 • Grøftearbeider: for vann og avløp, kabler og drenering.
 • Rørlegging: reparasjon av rør, rehabelitering, separering av vann og kloakk, nyanlegg utvendig .
 • Drenering: utskifting av gammle rør grunnmurplast, masseutskiftning.
 • Støttemurer: stabling av steinblokker, naturstein, kantstein. Betongmurer kan også formidles .
 • Sprengning: tomter, grøfter, veier og plasser
 • Transport: henter fyllmasser, stubber, røtter og kvist.
 • Levering av pukk, grus, jord, naturstein, bark og fyllmasse

Vi har maskinpark for små og mellomstore oppdrag. Kent Gravern hjelper deg med gravearbeid i hele Østre Viken (gamle Østfold fylke) som Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Mysen, Askim, Halden, Ski, Indre Østfold. Kontakt oss for en gratis befaring og uforpliktende tilbud

Innlegging av vann og avløp
En ansatt som graver med gravemaskin

Erfaring fra prosjekter som:

Rv 109 ny firefelts innfartsåre Rolvsøy -Fredrikstad

Tillbygg Butikk Grålum, Ørebekk

Ridehus, ridebaner, drens, kummer, sluk og kabelgrøfter Kalnes vgs.

Drenering rundt grunnmurer kjellere, ferdig nivelert fundament for drensrør.