ALT innen små og mellomstore gravejobber gravern. Om firmaet Kontakt oss Kent Alt innen små og store gravejobber! gravern. Om firmaet Kontakt oss Kent

Kent Johannessen Gravefirma

Hva kan jeg gjøre for deg?

Kent Johannessen Gravefirma som ble etablert i 1986. Firma har drevet maskinentreprenørdrift i 30 år i 2016. Vi skal være din prefererte graveentrepenør i alle små og mellomstore graveoppdrag i Sarpsborg og gamle Østfold fylke.

Bilde av traktor som fjerner jord og masse - Kent Gravern - Graving Sarpsborg

Gravefirma i Viken

Kent Johannessen AS har oppdrag rundt omkring i Østfold, men kan også vurdere å utvide arbeidsområde. Vi er et lite firma som tar oppdrag for Stat, kommune, næring og privatmarkedet. Vi har bred erfaring etter mange år i anleggsbransjen.

Bilde av planering av gårdsplass - Kent Johannessen AS Sarpsborg - Graving Viken, Fredrikstad, Sarpsborg

Næringstomter / Boligtomter

Opparbeidelse av grunnarbeider og grunnflater. Vi har lang og bred erfarling i små og mellomstore gravejobber for det lokale næringslivet i Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Halden. Vi påtar oss også oppdrag i Indre Østfold, og områdene der. Trenger du en graver? Kontakt oss idag!

Bilde av inspeksjon av kumlokk - Næringstomter - Kent Gravern - Graving Viken

Vann og avløp

Vi hjelper til med å sørge for at kommunale direktiver blir opprettholdt. Husk at det er du som huseier som har ansvar for alle vann og avløpsledninger på din eiendom frem til det blir koblet på det kommunale nettet. Ta kontakt med oss for mer informasjon. Vi utfører også separering av private stikkledninger.

Drenering?

Vi utfører drenering av eneboliger, rekkehus, blokker osv. Drenering er viktig for at vannet rundt kjelleren skal få utløp. Platonpapp blir satt på mur for at muren skal få luft og holde seg tørr. Vi har lang erfaring med drenering og tilbyr forskjellig alternativer med forskjellige produkter.

Kent Johannessen AS

Oppdrag / Gravearbeid

 • Vann og avløp: Ledningsnettet frem til tilkobling på kommunalt nett.
 • Næringstomter: Graving og opparbeidelse grunnarbeider.
 • Boligtomter: Graving og opparbeidelse grunnarbeider.
 • Garasjetomt: grunnarbeide og støping av betongplate.
 • Veier og plasser: avsjakting oppfylling med nytt bærelag.
 • Opparbeidelse av grøntareal, levering av jord og plen.
 • Gårdsplasser, asfalt og steinsetting 
 • Grøftearbeider: for vann og avløp, kabler og drenering.
 • Rørlegging: reparasjon av rør, rehabelitering, separering av vann og kloakk, nyanlegg utvendig .
 • Drenering: utskifting av gammle rør grunnmurplast, masseutskiftning.
 • Støttemurer: stabling av steinblokker, naturstein, kantstein. Betongmurer kan også formidles .
 • Sprengning: tomter, grøfter, veier og plasser 
 • Transport: henter fyllmasser, stubber, røtter og kvist.
 • Levering av pukk, grus, jord, naturstein, bark og fyllmasse 
 • Separering av private stikkledninger
Bilde av mann i gravemaskin som planerer ut - Kent Gravern - Graving i Sarpsborg

Erfaring fra prosjekter som

Rv 109 ny firefelts innfartsåre Rolvsøy - Fredrikstad
Tilbygg Butikk Grålum og Ørebekk
Ridehus, Ridebaner, Drens, Kummer, Sluk og kabelgrøfter til Kalnes Videregående Skole.
Graving og drenering rundt grunnmurer og kjellere. Ferdig nivelert fundament for drensrør

Trenger du hjelp med graving?

KENT JOHANNESSEN AS - KENT GRAVERN

Du finner oss her